logo-symbol

Gate 88 hjälper företag att utveckla sina internationella affärer och säljprocesser – antingen när arbetet ska byggas upp från scratch, eller till nästa nivå.


Ett strukturerat sätt att arbeta med försäljning leder alltid till bättre affärer, det bara är så, oavsett om det är Sverige eller på internationell marknad där konkurrensen och sättet man gör affärer på kan skilja sig avsevärt från land till land. Man behöver agera smartare, då skillnaden mellan att få affärer och att förlora affärer ofta avgörs i hur skicklig du är i rollen som säljare.

Genom analyser av potentiella marknader och taktiskt anpassade försäljningsprocesser, maximeras förutsättningarna för framgångsrika affärer.

Skillnaden mellan Gate 88 och andra aktörer är att förutom det rent strategiska arbetet har Gate 88 ett högt fokus på själva genomförandet i affärer.