sales training

Vi på Gate 88 är ett gäng erfarna och engagerade konsulter som brinner för att hjälpa företag att utveckla sina försäljningsprocesser och internationella affärer – antingen när arbetet ska byggas upp från scratch, eller tas till nästa nivå.


Vi vet att ett strukturerat sätt att arbeta med försäljning alltid leder till bättre affärer, det bara är så, oavsett om det är Sverige eller på internationell marknad där konkurrensen och sättet man gör affärer på kan skilja sig avsevärt från land till land. Man behöver agera smartare, då skillnaden mellan att få affärer och att förlora affärer ofta avgörs i hur skicklig du är i rollen som säljare.

Genom analyser av potentiella marknader och taktiskt anpassade försäljningsprocesser, maximerar vi förutsättningarna för framgångsrikare affärer.

Skillnaden mellan Gate 88 och andra aktörer är att förutom det rent strategiska arbetet har vi ett högre fokus på själva genomförandet i affärer.

Är du nyfiken på vad vi kan göra för just er. Hör av er till någon av oss.

Vänliga hälsningar

Peter Karlstén

VD Gate 88