Skellefteåföretaget AMT tar hjälp av Gate 88

Konceptet Micus-aero är en mobil vårdenhet utvecklad att transportera akutpatienter med obruten vårdkedja från säng till säng. Micus gör att vårdarna slipper många komplicerade omkopplingar mellan olika vårdsystem, vilket bidrar …