Gate 88

Vi är ett gäng erfarna och engagerade konsulter som brinner för att hjälpa företag att utveckla sina försäljningsprocesser och internationella affärer – antingen när arbetet ska byggas upp från scratch, eller tas till nästa nivå.

Vi vet att ett strukturerat sätt att arbeta med försäljning alltid leder till bättre affärer, det bara är så, oavsett om det är Sverige eller på internationell marknad där konkurrensen och sättet man gör affärer på kan skilja sig avsevärt från land till land. Man behöver agera smartare, då skillnaden mellan att få affärer och att förlora affärer ofta avgörs i hur skicklig du är i rollen som säljare.

Genom analyser av potentiella marknader och taktiskt anpassade försäljningsprocesser, maximerar vi förutsättningarna för framgångsrikare affärer.

Styrkan hos Gate 88 bygger på en kombination av ett väletablerat internationellt kontaktnät, lång erfarenhet av att arbeta med försäljning både strategiskt och taktiskt. Vi har också en gedigen kunskap inom skapandet och anpassningen av globalt fungerande säljprocesser samt stor förståelse för hur olika affärskulturers strukturer och sociala regler fungerar. Det kan handla om uppstartsfasen till rent praktiska genomförandet och möjligheten till kvalificerad hjälp eller bemanning på utvalda marknader. Gate 88 kan följa med er genom hela processen.

Välkommen till oss!