EDUGATE

Gate 88 erbjuder föreläsningar, seminarier, utbildningar och workshops för att inspirera, sprida kunskap och bidra till en kontinuerlig kompetensutveckling. Kontakta oss så sätter vi ihop ett program utifrån ditt företags specifika önskemål och behov. Nedan följer ett axplock av de koncept vi genomför.

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING

En uttalad intern samsyn runt hur man ska bedriva försäljning samt en strukturerad och dokumenterad försäljningsprocess leder alltid till fler affärer, det bara är så. Det finns många talangfulla säljare och med talang kan man ta sig riktigt långt. Men vill man nå hela vägen behöver man också ha en uttalad försäljningsprocess som beskriver de olika delarna i företagets sätt att arbeta med försäljning. Den bästa.

PDF - FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING

 

SALES SUPPORT

Svårigheten är inte att hitta en exportsäljare, svårigheten ligger i att hitta en exportsäljare med rätt nätverk och branscherfarenhet från att göra affärer i andra länder och kulturer. Lång startsträcka, höga kostnader, rätt kompetenser och branscherfarenhet där har ni några av de vanligaste hinder exporterande företag anger vid rekrytering eller uppstart av exportsäljare. Genom att arbeta med Gate 88´s får ni tillgång till några av Sveriges bästa. Chansen till affärer ökar genom att man kortar startsträckan och får tillgång till starka internationella nätverk. Man minskar därmed riskinvesteringen genom att man är med och delar på kostnader med andra bolag inom branschprogrammet samt slipper arbetsgivaransvaret.

PDF - SALES SUPPORT

 

EXPORT RAMVERK

Mycket av det som avtalas och sker mellan dig och din kund regleras genom ett sk. exklusivt eller icke exklusivt distributör eller återförsäljaravtal. När vi diskuterar export-ramverk bygger det på att tydliggöra ert företags förhållningssätt till era kunder, upprätta en samsyn kring hur man internt/externt agerar runt både runt samarbetet och viktiga frågor för en framgångsrik affärsutveckling.. Ofta tar man föregivet att kunden förstår er ambition och välvilja men minsta otydlighet kan också uppfattas som att ni har en dold agenda. Tillsammans med er sätter vi upp lämpliga och viktiga kriterier, frågeställningar som sedan diskuteras och analyseras. Därefter sätter vi upp lämpliga förslag på åtgärder som kommer att skapa en bättre samsyn internt och en bättre förståelse för hur ni kan kommunicera med era kunder.

PDF EXPORT RAMVERK

 

PRAKTISK PRESENTATIONSTEKNIK

Det är ofta detaljer som gör skillnad. Du kan ha ett starkt innehåll i din presentation men svårt att nå fram till din publik. Det kan vara dragningen på det stora styrelsemötet, den korta pitchen för gruppen eller en presentation för en sortimentsgrupp, oavsett gäller det att nå fram och skapa intresse både för dig och för det budskap du vill förmedla. Att övertyga och vara trovärdig skapar viktiga fördelar, fördelar som kan vara skillnaden mellan att få en affär och att inte få en affär. Praktiskt presentationsteknik syftar till att stärka din roll som talare och presentatör. Du kommer under utbildningen att få träna och genomföra egna presentationer, få feedback, verktyg och värdefulla tips på hur du ska bli ännu bättre som talare och presentatör. Efter genomförd utbildning kan du använda dina nyvunna kunskaper direkt i ditt dagliga arbete.

PDF - PRAKTISK PRESENTATIONSTEKNIK

 

SBL - Situationsbaserat lärande

SBL är en pedagogisk metod som bygger på att man i grupp får diskutera verkliga situationer i sitt företag. Syftet är att öka insikten och därmed också samsynen runt viktiga beteenden, såväl externt som internt. Resultaten brukar ofta vara överväldigande och skapa långsiktiga och positiva effekter i hela verksamheten. Områden vi arbetar inom är: bemötande, sälj, effektivitet, samarbetsförmåga, ledarskap, intern/extern kommunikation och produktivitet. Hela upplägget bygger på ett samspel med mellan företaget där vi tillsammans identifierar områden som vill lyfta fram och diskuteras.

 

Boka någon av våra populära föreläsningskoncept

  • Internationell affärskultur. Var gör vem och varför?
  • Försäljning och förhandling.
  • Den verkliga kundresan. Vi är alla en del av sälj.
  • Entreprenörskap, tillväxföretag och vanliga företag. 
  • Alla känner prinsen - en resa i kultur och missförstånd. 

Föreläsningarna lockar både till insikter, skratt och förändringsbenägenhet.

Kontakta oss på peter.karlsten@gate88.se