Skellefteåföretaget AMT tar hjälp av Gate 88

Konceptet Micus-aero är en mobil vårdenhet utvecklad att transportera akutpatienter med obruten vårdkedja från säng till säng. Micus gör att vårdarna slipper många komplicerade omkopplingar mellan olika vårdsystem, vilket bidrar till en ökad patientsäkerhet och en betydligt effektivare och ergonomiskare överflyttning av patienten. 

Under 2018 har företaget varit aktiva och bland annat deltagit på den stora sjukvårdsmässan Arab Health i Dubai, man har även ställt ut på världskongressen Airmed i Warszawa. Resultaten av nämnda aktiviteter har resulterat i att företaget nu valt att ta höjd för en större exportsatsning, där målet är att öka medvetenheten om konceptet samt identifiera både nya användningsområden och potentiella kunder.

Gate 88 har varit involverad i olika projekt bland annat genom region Västerbottens projekt Invest in Västerbotten vars goda resultat gett viktig energi till den exportsatsning som nu ska genomföras.

”Micus tillför många intressanta mervärden just på grund av konceptet som bygger på en obruten vårdkedja” säger Peter Karlstén CEO Gate 88. Nu förbereds en exportstrategi som också kommer att ligga till grund för den aktivitetsplan som ska rullas ut under Q1, fortsätter Peter.

”Vi får fler och fler förfrågningar från vägambulanssidan där man ser Micus-konceptet som ett intressant värde i överflyttningsprocessen från IVA till vägambulans. Det blir både säkrare och mer ergonomiskt då omkopplingen av de livsuppehållande systemen utförs direkt på IVA” säger Antti Åman teknisk chef för AMT.

Vi har under hösten träffat ett antal landsting och ambulansverksamheter och fått väldigt positiva omdömen som vi nu tar med oss till det fortsatta utvecklingsarbetet av konceptet, fortsätter Antti.

Försäljningsprocessen är komplicerat och lång från presentation till avslut då det är många olika aktörer involverade i besluten. Det skiljer sig också mycket från marknad till marknad. Exempelvis har inte alla samma konfigurationer på den livsuppehållande utrustningen vilket oäven det involverar många olika leverantörer i processen. Fördelen med Micus är dock att man oavsett önskad konfiguration har lösningar för dessa.

Läs mer på AMT Aero

Vid pennan

Peter Karlstén

peter.karlsten@gate88.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *